InFront Ventilation  -  för bättre inomhusluft

2a7309ff47-InFront logga.jpg

Genom att installera den revolutionerande och patenterade InFront luftformaren i varje tilluftsdon vid golvnivå så bildas en virvelfri lufts-ström vilken sprids jämnt över golvet och fyller hela ytan och börjar stiga mot taket. Detta är baserat på det innovation Frontventilation konceptet utvecklat i Sverige.

Fokus ligger på att ta bort partiklarna i rummet som riskerar vår hälsa - inte bara på att byta luftvolym i rummet. Partiklar i luften är det som orsakar allergier och astma. Med Frontventilation får man frisk, hälsosam luft att andas.

InFront tilluftsdon arbetar med naturlagarna så som temperatur, lufttryck och människokroppen, där tryck- och temperaturskillnader gör att luft strömmar upp mot taket och när det gör det så åker damm och partiklar med till frånlufts-kanalen.

InFront är både fält- och labb-testat och har bevisligen reducerat partikelnivåer med 80% jämfört med andra metoder. CO2-nivåerna reducerades med 25% och nivåer av mikro-organismer (bakterier, mögel, etc.) minskade med 75%.

Med andra ord -  en bättre och hälsosammare luftkvalitet!

Detta borde vara standard i skolor, hemmet, kontor, affärer, sjukhus, konferenslokaler, etc., och med de nya direktiven på luftkvalitet inomhus i Europa så kommer Frontventilation vara en av de få teknologier som klarar och överträffar kraven.

Energibesparingen på 20% eller mer kommer från minskade värme- eller kylkostnader, lägre luftflöde dvs. lägre fläkthastighet och mindre luftkanaler i byggnaden.

Länk till teknisk information

Produktblad & Användningsområden