Axon Miljöfilter  -  för rent vatten

Oljeavskiljare  -  fast bättre och billigare

En unik produkt för att rena vatten genom att ta bort olja och tungmetaller med en enkel teknologi och mycket kostnadseffektivt. Vi använder naturens eget sätt att rena vatten och ta bort föroreningar. Denna teknologi kan användas i alla miljöer och är lätt att hantera och underhålla.

Våra miljöfilter kan användas för att rena processvatten, ta upp oljespill genom att suga upp ytvattnet och  köra genom filter eller genom att pumpa upp grundvatten som har blivit förorenat och förhindra att dricksvattnet blir förorenat. Det vill säga alla ställen där olja inte ska förekomma i vatten.

Alla våra filter är P-märkta och testade av SP med utmärkta resultat som visar en rening på 99,9 %.

Samma teknologi kan användas för många applikationer.

 

Produktblad & Användningsområden