Axon Marinfilter  -  för rent vatten

Lösningen som fungerar!

Glädjen av att ha en fritidsbåt får inte överskuggas av en massa arbete med underhåll av båten. Därför har många båtar använt antifouling för att skydda botten av båten från påväxt. I de flesta fall, särskilt med gamla båtar, finns det tungmetaller och andra gifter i färgen för att förhindra påväxt och dessa giftiga ämnen släpper när båten tvättas vid upptagning. För att undvika att marken och det närliggande vattnet blir förorenat så erbjuder vi ett unikt filter som tar bort dessa föroreningar.

Vår lösning har i både fält- och labb-tester visat på mycket goda resultat som med god marginal klarar de satta gränsvärdena.

Vi erbjuder filter för att rena vattnet som används när båten tvättas vid lyft och då förebygger man att de giftiga ämnena når vattnet i hamnen eller grundvattnet vilket skyddar det marina livet i området.

 

Produktblad & Användningsområden