Float Absorb  -  för att ta bort oljespill

Vi hör ofta om problem med oljespill och det kan hända överallt. I hamnen, på sjön eller havet samt på marken. När det händer så tar Float Absorb  enkelt och effektivt hand om den spillda oljan.

Om det är på vattenytan så kan man antingen använda länsar eller sprida absorbenten direkt på ytan för att plocka upp oljan. Absorbenten tar inte upp vatten och den flyter så den kommer fortsätta absorbera oljan tills den är mättad. Beroende på mängden olja så får man kanske lägga på ytterligare Float Absorb tills den är helt absorberad. Så snart som Float Absorb blir svart, från dess ursprungliga bruna färg, så är den mättad. När den är mättad så kan man antingen skrapa in den eller använda hårda länsar för att samla upp den. Den mättade Float absorb läcker inte eller släpper någon olja. Den använda Float Absorb kan brännas eller komposteras.

 

Produktblad & Användningsområden